Szellemi alkotások  joga

Az iroda elsősorban képzőművészeti alkotások szerzői jogi védelmével kapcsolatban lát el jogi tanácsadást és képviseletet

- Dr. Kádár Anna a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek a tagja
- a szellemi alkotásokkal kapcsolatos felhasználási szerződések készítésével és szerzői jogi perekben hazai és francia jogi képviselet ellátásával foglalkozik.
-jogosulatlan felhasználás esetében peres és peren kívüli képviselet ellátása
- ügyfelek jogi támogatása a hazai (ARTISJUS, HUNGART) és nemzetközi közös jogkezelő szervezetekhez (ADAGP, CISAC, GESAC, DACS) történő csatlakozási procedúrájában, a díjszabások értelmezésében, a követői jogi jogdíjak érvényesítésében.
-öröklés, mint sajátos státusz esetén a szerzői jogok jogutódjainak képviselete

A szerzői jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzői művek, vagyis az alkotó, szellemi tevékenységéből fakadó, az irodalom, a tudomány és a művészet területén létrehozott egyéni, eredeti alkotás – mely nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől - szerzőinek és az ún. szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultjainak védelmét szabályozza.

A jog komplex védelmet biztosít a szerzői jogok jogosultjainak. A szerzői jogi védelem két nagy részből áll:
-személyhez főződő jogok
-vagyoni jogok.  

A szellemi alkotások polgári jogi (Szjt, Ptk.) és büntetőjogi (Btk.) védelem alatt állnak.