Fogyasztóvédelmi jog

Az iroda jogi tanácsadást ad a kereskedelmi forgalomra vonatkozó fogyasztóvédelmi jogi előírásokkal kapcsolatban és képviseletet lát el a fogyasztóvédelmi eljárásokban. Számos jogterület így a polgári jog, a kereskedelmi jog, a büntetőjog, a szabálysértési jog és a közigazgatási jog által érintett.

Védelmének középpontjába a fogyasztót teszi, plurális, autonóm területe a jognak, mely többszintű szabályozást és védelmet biztosít számára. Maga a fogyasztó definiálása is eltér a Polgári Törvénykönyv, Fogyasztóvédelmi törvény, Versenyjogi törvény és Reklámtörvény szerint.

Gyakori jogviták

-Termékfelelősség - Product Liability
- Sui generis intézmény, feltörte a kötelem zárt, két személyes relatív szerkezetét, vétkességi elv elvetése, bizonyítási teher megváltoztatása.
- Gyártó objektív felelősségének kimondása
- a gyártó felróhatóságától függetlenül felel az általa gyártott hibás termék által okozott kárért.
- Jogszabályban taxatívan meghatározott exculpációs okok.
- Magyar jogban először a joggyakorlat kezdte elfogadni a szerződésen kívüli károkozás alkalmazásának lehetőségét. Mérföldkőnek számított 1986-ban, amikor a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma mondta ki a „csúszós papucs” ügyben, „peres felek közötti jogviszony hiányára való utalás téves, mert maga a károkozás létesít kártérítési kötelmet.”
- Végül a tárgyi jog 1993-ban „legalizálta”.
- Fogyasztók tájékoztatása
- Szavatosság - jótállás
- Fogyasztói szerződések
- ÁSZF
- Távollévők között létrejött szerződések
- Fogyasztási kölcsön

Fogyasztóvédelem és reklámjog

- Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása
- A fogyasztó választási szabadságát korlátozó üzleti magatartások
- Általános és specifikus reklámtilalmak és korlátozások