Ingatlanjog

Az iroda az ügyfelek rendelkezésére áll az ingatlanjoggal kapcsolatos ügyek megoldására, ennek keretén belül

- ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szerződések, okiratok készítése (ajándékozási, adásvételi és csere szerződések)  
- ingatlanhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati és szolgalmi jogok alapítására és megszüntetésére vonatkozó szerződések készítése
- ingatlanokra vonatkozó bérleti és használati szerződések készítése
- ingatlannal kapcsolatos jogügyletek ingatlan-nyilvántartási hátterének biztosítása
- képviselet ellátása a Földhivatal előtti ingatlan-nyilvántartási eljárásban
- társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, módosítása, polgári perben képviselet ellátása
- az ingatlanokkal kapcsolatos jogi tanácsadás
- építési ügyek

Az ingatlanokra vonatkozó jogi szabályozás nagyobb figyelmet fordít tekintettel  

    - nagy értékükre
    - véges jellegükre
    - társadalmi és gazdasági jelentőségükre.

    Ennek megfelelően több törvényi kötöttség előírás, tilalom és korlátozás található más jogterülethez képest.