Közbeszerzési jog
 

Az iroda mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők részére biztosít

- közbeszerzési eljárásokban történő képviseletet
- jogi tanácsadást
-Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásokban, valamint bírói fórumon történő képviseletet

Ajánlatkérőpozícióban lévő ügyfeleknek tájékoztatást nyújt az iroda a felhívási dokumentáció kötelező formai és tartalmi elemeiről, a választandó eljárás típusáról. Az iroda tevékenysége kiterjed az ajánlatkérők által elkészített dokumentumok (ajánlati felhívás, dokumentáció) jogi véleményezésére, a szerződés-tervezetek előkészítésére, valamint a szerződéskötés lebonyolítására.
Kiemelt feladatnak tartjuk a közbeszerzés keretében megkötött szerződések teljesítése folyamatában nyújtandó jogi tanácsadást is.

Ajánlattevő pozícióban lévő ügyfelek részére az iroda segítséget nyújt az ajánlatok formai és jogi szempontból történő megfelelőségének vizsgálatához, valamint az egyes eljárásokkal kapcsolatos értelmezési kérdések megoldásában.

Irodánk figyelemmel kíséri és feldolgozza a Közbeszerzési Döntőbizottság marasztalást tartalmazó határozatait különös figyelemmel a leggyakrabban megállapított jogsértésekre.