Munkajog
 

Ügyvédi Irodánk munkavállalókat, munkáltatókat egyaránt képvisel egyéni és a kollektív munkajoggal összefüggő valamennyi kérdésben. Ugyanilyen igénnyel állunk szíves rendelkezésükre párizsi együttműködő partnerrel is munkajogi tanácsadási szolgáltatásainkkal.
Releváns területek:

 

- munkaszerződések (vezetői és általános), munkaköri leírások, tanulmányi szerződések, szabályzatok készítése
- munkaviszonnyal kapcsolatos peres és peren kívüli ügyek intézése
- kollektív szerződések elkészítése/véleményezése
- munkajogi felelősséggel valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezése
- magánszemélyek, társaságok számára munkajogi tanácsadás és perbeli képviselet.
- munkaviszonnyal kapcsolatos kártérítési ügyek, valamint egyéb munkaügyi vitákban jogi képviselet