Non profit szervezetek
 

Szerepük, jelentőségük miatt speciális eljárási szabályok vonatkoznak a non profit szervezetek alapítására, működésükre. Irodánk az alábbiakban nyújt jogi támogatást

 

- alapítványok, egyesületek alapító okiratainak, belső szabályzatainak készítése, ellenjegyzése
- jogi képviselet a bírósági nyilvántartásbavételi eljárás során
- okiratszerkesztés és képviselet ellátása közhasznúvá, illetve kiemelten közhasznúvá nyilvánítás iránti eljárásokban
- jogi tanácsadás non-profit szervezetek részére