Polgári jog

„Minden jogok szívkamrája”  Gustav Radbruch

Az iroda a polgári jog területén az alábbi tevékenységeket látja el:

  • Szerződések és okiratok készítése (adásvétel, ajándékozás, csere, tartás, életjáradék, haszonélvezet, bérlet, megbízás, letét, stb.)  
  • Engedményezési és tartozásátvállalási megállapodások készítése
  • Végrendeletek és öröklési szerződések készítése
  • Házassági- és élettársi vagyonjogi szerződések, vagyonmegosztási szerződések készítése
  • Szerződéses viták, kötelmi perekben jogi képviselet ellátása
  • Kártérítési ügyekben jogi képviselet ellátása
  • Peres, nem peres eljárásokban jogi képviselet
  • Peren kívüli megállapodások, egyezségek megkötése és elkészítése
  • Letétkezelés