Versenyjog

Az iroda az alábbi versenyjogi területeken nyújt jogi támogatást:

- bíróságok és a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH) hatáskörébe utalt peres eljárásokban és versenyfelügyeleti eljárásokban történő jogi képviselet
- tisztességtelen verseny és fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
- a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások miatti eljárások
- vállalkozások összefonódása kapcsán felmerült versenyjogi kérdések,

 

A versenyszabályok megsértése miatt indult eljárás idő és költségigényes, a jogsértő magatartástól történő eltiltástól kezdve a restitúción át a kártérítési igényekig számos jogi szankció áll a bíróság rendelkezésére e jogsértő tényállások megvalósítása esetén.